WIE ZIJN WE

Bijna 3 jaar geleden besloot een aantal gerechtsdeurwaarders een beroepsvereniging op te richten met de naam “Legal Recovery Group”. De groep verenigt gerechtsdeurwaarders en kandidaat-gerechtsdeurwaarders van verschillende gerechtelijke arrondissementen in België.

De bedoeling van deze beroepsvereniging is de ondersteuning, de promotie en de vereenvoudiging van de activiteiten van haar leden, maar ook de oprichting van een netwerk met als doel de best mogelijke samenwerking tussen de leden voor de minnelijke en gerechtelijke invorderingen en voor de onderlinge overdracht van dossiers en opdrachten..........

[LEES VERDER >> ]

Nederlands