WIE ZIJN WE

Een methodologie die gebaseerd is op het gecentraliseerde beheer van uw dossiers.
Daarna besloten 21 leden van de beroepsvereniging om een CVBA op te richten met de naam “Legal Recovery”. De doelstelling van deze vennootschap is de uitvoering, optimalisatie en ontwikkeling van de invordering van schulden en verwante activiteiten in de ruimste betekenis, en dit conform de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, en in het bijzonder diegene die van toepassing zijn op de gerechtsdeurwaarders.

Een uniek concept in België
Legal Recovery is dus een open structuur die permanent evolueert. Ze is uniek in België en is ontstaan uit de wens van 20 onafhankelijke Belgische gerechtsdeurwaarderskantoren en een kandidaat-gerechtsdeurwaarder om zich te verenigen en hun krachten en ideeën te bundelen om u zo de beste dienstverlening te bieden, waar u zich ook bevindt in België en of u nu een privépersoon, een commercieel bedrijf of een openbare instelling bent.

Veiligheid en stabiliteit zijn de sterke punten van de structuur van Legal Recovery
Legal Recovery vertegenwoordigt op dit moment 49 gerechtsdeurwaarders, 38 kandidaat-gerechtsdeurwaarders en ongeveer 230 gespecialiseerde medewerkers. Legal Recovery heeft geopteerd voor de juridische structuur van een CVBA en dat is een zinvolle keuze voor de 21 aandeelhouders die over een gelijke participatie beschikken. De CVBA beschikt over een aanzienlijk maatschappelijk kapitaal en de financiële ondersteuning van de 20 kantoren waaruit ze op dit moment bestaat. Daarnaast geniet ze ook nog van de steun van verschillende grote Belgische banken waaruit een stevige financiële basis blijkt.
Nederlands