DIENSTEN

Minnelijke invordering Inning van de resterende verschuldigde bedragen in de ruime betekenis van het woord. (Vb.: ingebrekestellingen…).

Gerechtelijke taken Activiteiten conform de wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn op de gerechtsdeurwaarders.

Onze bevoegdheden Door haar omvang en gemeenschappelijke structuur en dankzij haar gecentraliseerde platform voor het beheer en de opvolging van de dossiers, beschikt Legal Recovery over de competenties om alle soorten opdrachten tot een goed einde te brengen binnen de domeinen van de minnelijke en gerechtelijke invordering van schulden, de opmaak van vaststellingen en de betekening van alle aktes op het volledige Belgische grondgebied. Legal Recovery is ook bevoegd voor de betekening van gerechtelijke stukken wereldwijd, rechtstreeks via aangetekend schrijven, via lokale confraters of buitenlandse autoriteiten.

Specifieke kenmerken Het aantal gerechtsdeurwaarders per gerechtelijk arrondissement is beperkt en elk gerechtsdeurwaarder beschikt over een ambtsgebied dat overeenstemt met het grondgebied van de provincie waar hij benoemd is. Dit heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat een gerechtsdeurwaarder die in Henegouwen gevestigd is geen aktes mag betekenen in Antwerpen. Hij moet daarvoor dus beroep doen op een van zijn confraters in Antwerpen die dan in zijn opdracht kan handelen. Dit bemoeilijkt en vertraagt uiteraard de hele procedure en de opvolging ervan.

Aangezien Legal Recovery bestaat uit 20 kantoren, verspreid over de 12 Belgische gerechtelijke arrondissementen en met uitbatingszetel in Wolvertem, valt deze territoriale beperking weg. Het beheer van het dossier wordt immers van A tot Z gecentraliseerd en het dossier wordt intern doorgegeven aan een van de kantoren binnen het gerechtelijke arrondissement waar de akte betekend zal moeten worden. Op die manier krijgt u de garantie op een kwalitatieve dienstverlening voor de kwaliteit van de geleverde dienst.

Aangezien Legal Recovery gebruik maakt van één gemeenschappelijk informaticaplatform voor het complete beheer van alle dossiers, beschikt zij over een unieke troef voor het centraal opvolgen of uitvoeren van alle invorderingsopdrachten, ongeacht de plaats van uitvoering. Legal Recovery werkt ook samen met heel wat advocaten in heel België. Deze verschillende elementen garanderen u een optimale en vereenvoudigde behandeling van alle dossiers die u ons toevertrouwt, ongeacht de plaats waar u zich bevindt en ongeacht het gerechtelijke arrondissement waar de akte moet worden betekend.

Onze voordelen ?

Een snelle verwerking

Een snelle verwerking van uw dossiers dankzij een vereenvoudigde administratieve procedure.

Betere resultaten

Een beter financieel eindresultaat met een kwaliteitsgarantie voor de geleverde dienst.

Innovatieve IT-dienstverlening

Geïntegreerde IT-tools die beschikken over een geautomatiseerd systeem voor de opvolging en rapportering van uw dossiers.

Een transparante procedure

Een transparante en uniforme procedure voor heel België met duidelijke KPI’s (key performance indicators).

Voordeel voor iedereen

Van het begin tot het einde van de procedure wordt in real time gebruik gemaakt van dezelfde gegevens: minder werk voor de interne reconciliatie en een vermindering van de kosten en van het aantal VTE (voltijdseequivalenten)

Een geoptimaliseerde klantenrelatie

Eén enkele contactpersoon met een lokale en professionele afhandeling van uw dossiers dankzij de 20 kantoren van het netwerk, verspreid over de 12 Belgische gerechtelijke arrondissementen.
Nederlands